REGISTRATION CLOSED

16 JUNE 2019 AT SUPHACHALASAI NATIONAL STADIUM

คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง 2019 OLYMPIC DAY

จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย ถ.พระราม 1 กรุงเทพฯ