เลื่อนการจัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง 2020 Olympic Day” วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 ไปก่อน

หากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) แจ้งให้จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ได้เมื่อใด

จะแจ้งกำหนดวันจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง 2020 Olympic Day ให้ทราบโดยเร็วต่อไป


ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 พฤษภาคม 2563

Refund in 18 – 31 May 2020