การรับเสื้อและเบอร์วิ่ง

กำหนดรับเสื้อและเบอร์วิ่ง

กำหนดรับเสื้อและเบอร์วิ่ง
วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00- 19.00 น. ณ สเตเดียมวัน จุฬาลงกรณ์ ซ.6 ถ.บรรทัดทอง

*กรณีเลือกบริการจัดส่งถึงบ้าน ด้วยระบบจัดส่งแบบลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุ (ค่าบริการ100 บาท/1ตัว)
เริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ตรวจสอบสถานะจัดส่ง โดยการกรอกหมายเลขorder คลิก
** หมายเหตุ วันแข่งขัน วันที่ 1 มีนาคม 2563 ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียน และ รับเสื้อในวันแข่งขันโดยเด็ดขาด

Running Shirt and Bib Collection
Participants can collect their running shirt and bib on 29 February 2020 at Stadium One Chulalongkorn Soi6, Bangkok between 10.00 – 19.00 hrs.

เอกสารในการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง

กรณีรับเอง

–  แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง หรือ หนังสือเดินทางตัวจริง

กรณีรับแทน
– สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้วิ่ง
– บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับแทน

Runners mustbring the following documents with them on the day of collection:
.ID Card or Passport
Inthe eventthat you are unable to collect the running shirt and bib yourself, another person may collect them on your behalf as long as they bring a copy of your ID Cardor Passport to the collection point.