การรับเสื้อและเบอร์วิ่ง

กำหนดรับเสื้อและเบอร์วิ่ง

กำหนดรับเสื้อและเบอร์วิ่ง
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00- 19.00 น. ณ สนามวอร์ม 200เมตร (อยู่ระหว่างสนามเทพหัสดินและสนามศุภชลาศัย)  สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย ถ.พระราม 1 กทม.

*กรณีเลือกบริการจัดส่งถึงบ้าน ด้วยระบบจัดส่งแบบลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุ (ค่าบริการ100 บาท/1ตัว)
เริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ตรวจสอบสถานะจัดส่ง โดยการกรอกหมายเลขorder คลิก
** หมายเหตุ วันแข่งขัน วันที่ 16 มิถุนายน 2562 ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียน และ รับเสื้อในวันแข่งขันโดยเด็ดขาด

Running Shirt and Bib Collection
Participants can collect their running shirt and bib on 15 June 2019 at Suphachalasai National Stadium, (Sa-nam-worm 200 m.)
Rama 1 Road, Bangkok between 10.00 – 19.00 hrs.

เอกสารในการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง

กรณีรับเอง

–  แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง หรือ หนังสือเดินทางตัวจริง

กรณีรับแทน
– สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้วิ่ง
– บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับแทน

Runners mustbring the following documents with them on the day of collection:
.ID Card or Passport
Inthe eventthat you are unable to collect the running shirt and bib yourself, another person may collect them on your behalf as long as they bring a copy of your ID Cardor Passport to the collection point.