ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเดิน-วิ่ง 2023 Olympic Day

สถานที่จัดกิจกรรม : โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อ.เมือง จ.มุกดาหาร

วันที่จัดกิจกรรม :  วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566


ประมวลภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมจังหวัดพะเยา

28 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมจังหวัดหนองคาย

30 เมษายน 2565