ประมวลภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมจังหวัดพะเยา

28 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมจังหวัดหนองคาย

30 เมษายน 2565

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเดิน-วิ่ง 2022 Olympic Day

สถานที่จัดกิจกรรม : ลานอนุสาวรีย์พญางำเมือง ริมกว๊านพะเยา จ.พะเยา

วันที่จัดกิจกรรม :  วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565